ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> ÈçºÎÏÂÔØÉÂÎ÷¿ìÀÖÊ®·Ö:中国¼‚¨ç²‰æœºç½‘ ¼‚¨ç²‰æœÞZ­hæ ¼_¼‚¨ç²‰æœø™®¾å¤‡_梯åŞ¼‚¨ç²‰æœº_雯‚’™¼‚¨ç²‰æœº_¾_—粉¼‚¨ç²‰æœº_微粉¼‚¨ç²‰æœº_立试¼‚¨ç²‰æœº_¾_‰ç¢Žæœº_¼‚¨ç…¤æœ?/title> <meta content="ÈçºÎÏÂÔØÉÂÎ÷¿ìÀÖÊ®·Ö:" name="description" /> <meta content="¼‚¨ç²‰æœ?梯åŞ¼‚¨ç²‰æœ?雯‚’™¼‚¨ç²‰æœ?¾_—粉¼‚¨ç²‰æœ?微粉¼‚¨ç²‰æœ?立试¼‚¨ç²‰æœ?¾_‰ç¢Žæœ?¼‚¨ç…¤æœ? name="Keywords" /><link href="/css/chanpublic.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/css/chanindex.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <!--[if lt IE 7]> <style type="text/css"> .nnavspan b { behavior: url(/css/iepngfix.htc); } </style> <![endif]--> <link rel="canonical" href="//www.owbbn.com/channel/t4286/index.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div id="channel-nav"> <b></b> <div class="keywords" style="width:288px;"><span class="oxfk"><img src="/images/channel/home.jpg" /></span> <p style="width:220px;"><a href="/product" target="_blank"><font color=red>产品中心</font></a><a href="/company" target="_blank">企业™åµé¢</a><a href="/brands/" target="_blank">品牌中心</a><br /><a href="/Sample" target="_blank">供求商机</a><a href="/technology/" target="_blank">技术中å¿?/a><a href="/Sample/" target="_blank">æ ähœ¬ä¸­å¿ƒ</a></p> </div> <div class="site" style="width:479px;"><span class="oxfk"><img src="/images/channel/site.jpg" /></span> <p style="width:411px;"><a target="_blank"><font color=red>球磨机网</font></a><a target="_blank"><font color=red>破碎机网</font></a><a href="//www.owbbn.com/channel/t3968/index.html" target="_blank"><font color=red>振动½{›ç½‘</font></a><a target="_blank"><font color=red>¼‚¨ç²‰æœºç½‘</font></a><a href="//www.owbbn.com/channel/t3953/index.html" target="_blank"><font color=red>é’ÀLœº¾|?/font></a><a href="//www.owbbn.com/channel/t3966/index.html" target="_blank"><font color=red>¾l™æ–™æœºç½‘</font></a><br /><a href="//www.owbbn.com/channel/t3954/index.html" target="_blank"><font color=red>提升机网</font></a><a href="//www.owbbn.com/channel/t3960/index.html" target="_blank"><font color=red>工业炉网</font></a><a href="//www.owbbn.com/Product/T3964/list.html" target="_blank">选矿讑֤‡</a><a href="//www.owbbn.com/Product/T3956/list.html" target="_blank">矿用实验</a></p> </div> <div class="home" style="width:190px;"><span class="oxfk"><img src="/images/channel/session.jpg" /></span> <p style="width:122px;"><a href="//www.owbbn.com/Product/T4161/list.html" target="_blank">鄂式ç ?/a><a href="//www.owbbn.com/Product/T4292/list.html" target="_blank">球磨æœ?nbsp;  </a><br /><a href="//www.owbbn.com/Product/T4270/list.html" target="_blank">振动½{?/a><a href="//www.owbbn.com/Product/T4081/list.html" target="_blank">潜孔é’ÀLœº </a></p> </div> <b class="right"></b> <br class="clear" /> </div><div id="logoadv"><b> <a href="//www.owbbn.com/" title="ÉÂÎ÷¿ìÀÖÊ®·ÖµçÊÓ×ßÊÆͼ">ÉÂÎ÷¿ìÀÖÊ®·ÖµçÊÓ×ßÊÆͼ</a> </b><span class="oxfk"> <img src=' //img20.zgong.com/6/20111102/634558602415214774.jpg ' alt="" title="" border="0" width="684" height="60" /></a> </span><br class="clear" /> </div> <div class="nchannel-nav"><div class="nnavspan"><span class="oxfk">¼‚¨ç²‰æœºå­ç«?/span><b></b></div><p><a href="/channel/t4286/index.html">子站首页</a><a href="/channels/t4286/Pro_list.html" target="_blank">¼‚¨ç²‰æœÞZñ”å“?/a><a href="/channel/t4286/Company_list.html" target="_blank">¼‚¨ç²‰æœºåŽ‚å•?/a><a href="/channel/t4286/Offer_list.html" target="_blank">商机信息</a><a href="/channel/t4286/pro_bjlist.html" target="_blank">实时报ä­h</a><a href="/channel/t4286/tech.html" target="_blank">技术中å¿?/a><a href="/Channel/t4286/Pro_newlist.html" target="_blank">新品动æ€?/a><a href="/channel/t4286/news_list.html" target="_blank" class="nobg">行业资讯</a></p></div> <div id="nchannel-search"> <form id="searchForm" method="post" action="/Product/T0/list_p0.html" onsubmit="return search();" class="header-search-form"> <ul class="oxfk"> <li class="oxfk"><input id="K" name="K" maxlength="20" value="误‚¾“入您要搜索的内容" onfocus="ClearFont()" type="text"></li> <li class="oxfk"> <div id="ncontain"> <div id="t_selected" onclick="shlist();" onmouseover="setFlag(true);" onmouseout="setFlag(false);" onblur="hideList()">产品</div> <div style="display: none;" id="nselectList" onmouseover="setFlag(true);" onmouseout="setFlag(false);"> <span id="ShowChoose0" onclick="changesever(this);" onmouseover="setCss(this)" onmouseout="removeCss(this);">产品 <span style="display: none;">0</span> </span><span id="ShowChoose1" onclick="changesever(this);" onmouseover="setCss(this)" onmouseout="removeCss(this);">供应<span style="display: none;">1</span> </span><span id="ShowChoose2" onclick="changesever(this);" onmouseover="setCss(this)" onmouseout="removeCss(this);">求购<span style="display: none;">2</span> </span><span id="ShowChoose2" onclick="changesever(this);" onmouseover="setCss(this)" onmouseout="removeCss(this);">招标<span style="display: none;">11</span> </span><span id="ShowChoose3" onclick="changesever(this);" onmouseover="setCss(this)" onmouseout="removeCss(this);">资讯<span style="display: none;">3</span> </span><span id="ShowChoose12" onclick="changesever(this);" onmouseover="setCss(this)" onmouseout="removeCss(this);">企讯<span style="display: none;">12</span> </span><span id="ShowChoose4" onclick="changesever(this);" onmouseover="setCss(this)" onmouseout="removeCss(this);">企业<span style="display: none;">4</span> </span><span id="ShowChoose5" onclick="changesever(this);" onmouseover="setCss(this)" onmouseout="removeCss(this);">展会<span style="display: none;">5</span> </span><span id="ShowChoose6" onclick="changesever(this);" onmouseover="setCss(this)" onmouseout="removeCss(this);">技æœ?span style="display: none;">6</span> </span><span id="ShowChoose13" onclick="changesever(this);" onmouseover="setCss(this)" onmouseout="removeCss(this);">文献<span style="display: none;">13</span> </span><span id="ShowChoose7" onclick="changesever(this);" onmouseover="setCss(this)" onmouseout="removeCss(this);">æ ähœ¬<span style="display: none;">7</span> </span><span id="ShowChoose8" onclick="changesever(this);" onmouseover="setCss(this)" onmouseout="removeCss(this);">品牌<span style="display: none;">8</span> </span><span id="ShowChoose10" onclick="changesever(this);" onmouseover="setCss(this)" onmouseout="removeCss(this);">人才<span style="display: none;">10</span> </span></div> </div> </li> </ul> <button onclick="return tijiao();"></button> </form> <p><b>热门关键字:</b><img src="/images/channel/hot.jpg" /> <a href="//www.owbbn.com/st3883/product_779033.html">梯åŞ¼‚¨ç²‰æœ?/a>|<a href="//www.owbbn.com/st54669/product_948744.html">高压¼‚¨ç²‰æœ?/a>|<a href="//www.owbbn.com/st11721/product_576006.html">è„Þq¡«¼‚¨ç²‰æœ?/a>|<a href="//www.owbbn.com/st19517/list_1016122.html">雯‚’™¼‚¨ç²‰æœ?</a>|<a href="//www.owbbn.com/st4558/erlist_1025094.html">节能球磨æœ?/a>|<a href="//www.owbbn.com/st9654/product_51131.html">格子型球¼‚¨æœº</a></div> <div id="chan-maintop"> <div id="chan-mtleft"> <div class="top3img"> <div class="hot_l_b"> <div id="toprecommendbigregion"> <!--StartChannel01--> <div class="hot_l" style="" id="ssearchTypea_1"> <a class="img_title" href="//www.owbbn.com/st57644" target="_blank"> <img width="301" height="205" src="//img20.zgong.com/6/20111103/634559369970912500.jpg"> </a> </div> <div class="hot_l" style="display: none;" id="ssearchTypea_2"> <a class="img_title" href="//www.owbbn.com/st11721" target="_blank" > <img width="301" src="//img20.zgong.com/6/20111103/634559356719037500.gif" height="205"> </a> </div> <div class="hot_l" style="display: none;" id="ssearchTypea_3"> <a class="img_title" href="//www.owbbn.com/st61140" target="_blank" > <img width="301" src="//img20.zgong.com/6/20111104/634559988557006250.jpg" height="205"> </a> </div> <!--EndChannel01--> </div> <ul class="hot_r"> <!--StartChannel1--> <li class="on" id="sspan_1" onmouseover=SearchChanceDivs(1) onmouseout="ScrollRight(2)"> <a href="//www.owbbn.com/st57644" target="_blank"> <img src="//img20.zgong.com/6/20111103/634559369970912500.jpg" width="72" height="45"> </a> <h3> <a href="//www.owbbn.com/st57644" target="_blank">沛_—世博</a> </h3> <p>沛_—世博</p> </li> <li class="" id="sspan_2" onmouseover=SearchChanceDivs(2) onmouseout="ScrollRight(3)"> <a href="//www.owbbn.com/st11721" target="_blank"> <img src="//img20.zgong.com/6/20111103/634559356719037500.gif" width="72" height="45"> </a> <h3> <a href="//www.owbbn.com/st11721" target="_blank">沛_—黎明重工</a> </h3> <p>沛_—黎明重工</p> </li> <li class="" id="sspan_3" onmouseover=SearchChanceDivs(3) onmouseout="ScrollRight(1)"> <a href="//www.owbbn.com/st61140" target="_blank"> <img src="//img20.zgong.com/6/20111104/634559988557006250.jpg" width="72" height="45"> </a> <h3> <a href="//www.owbbn.com/st61140" target="_blank">郑州鼎盛</a> </h3> <p>郑州鼎盛</p> </li> <!--EndChannel1--> </ul> </div> </div> <div class="chan-tbot"> <div class="chan-tbotleft"> <span class="oxfk"><b>供应</b><p><a href="/login" target="_blank">我要发布</a></p><em><a href="/channel/t4286/Sale_list.html" target="_blank">更多</a></em></span> <ul class="oxfk"> <li class="oxfk"><a href="/Offer_sale/Detail/85425.html" target="_blank" title="‹Æ§ç‰ˆ¼‚¨ç²‰æœ?‹Æ§ç‰ˆæ¢¯å޼‚¨ç²‰æœ?‹Æ§ç‰ˆ¼‚¨æœº ‹Æ§å¼¼‚¨æœº ‹Æ§å¼¼‚¨ç²‰æœ?>‹Æ§ç‰ˆ¼‚¨ç²‰æœ?‹Æ§ç‰ˆæ¢¯å޼‚¨ç²‰æœ?‹Æ§ç‰ˆ¼‚¨æœº ‹Æ§å¼¼‚¨æœº ‹Æ§å¼¼‚¨ç²‰æœ?/a></li> <li class="oxfk"><a href="/Offer_sale/Detail/85426.html" target="_blank" title="立式¼‚¨æœº 立磨 立式煤磨 矿渣¼‚?生料¼‚?>立式¼‚¨æœº 立磨 立式煤磨 矿渣¼‚?生料¼‚?/a></li> <li class="oxfk"><a href="/Offer_sale/Detail/86408.html" target="_blank" title="高压悬辊¼‚¨ç²‰æœº|高压¼‚¨ç²‰æœº|­‘…细¼‚¨ç²‰æœ?-黎明重工">高压悬辊¼‚¨ç²‰æœº|高压¼‚¨ç²‰æœº|­‘…细¼‚¨ç²‰æœ?-黎明重工</a></li> <li class="oxfk"><a href="/Offer_sale/Detail/86410.html" target="_blank" title="三环中速微¾_‰ç£¨|三环¼‚¨ç²‰æœ?>三环中速微¾_‰ç£¨|三环¼‚¨ç²‰æœ?/a></li> <li class="oxfk"><a href="/Offer_sale/Detail/86411.html" target="_blank" title="è„Þq¡«¼‚¨ç²‰æœº|è„Þq¡«é›¯‚’™¼‚¨|电厂è„Þq¡«|­‘…压梯å޼‚?>è„Þq¡«¼‚¨ç²‰æœº|è„Þq¡«é›¯‚’™¼‚¨|电厂è„Þq¡«|­‘…压梯å޼‚?/a></li> </ul> <span class="buy"><b>求购</b><p><a href="/login" target="_blank">我要发布</a></p><em><a href="/channel/t4286/Buy_list.html" target="_blank">更多</a></em></span> <ul class="oxfk"> <li class="oxfk"><a href="/Offer_buy/Detail/830912.html" target="_blank" title="¼‚¨ç²‰æœ?>¼‚¨ç²‰æœ?/a><img src="/images/channel/vip.jpg" /></li> <li class="oxfk"><a href="/Offer_buy/Detail/830632.html" target="_blank" title="¼‚¨ç²‰æœ?>¼‚¨ç²‰æœ?/a><img src="/images/channel/vip.jpg" /></li> <li class="oxfk"><a href="/Offer_buy/Detail/830515.html" target="_blank" title="¼‚¨ç²‰æœ?>¼‚¨ç²‰æœ?/a><img src="/images/channel/vip.jpg" /></li> <li class="oxfk"><a href="/Offer_buy/Detail/808988.html" target="_blank" title="立磨">立磨</a><img src="/images/channel/vip.jpg" /></li> <li class="oxfk"><a href="/Offer_buy/Detail/808860.html" target="_blank" title="雯‚’™¼‚¨ç²‰æœ?>雯‚’™¼‚¨ç²‰æœ?/a><img src="/images/channel/vip.jpg" /></li> </ul> <span class="tender"><b>招标</b><p><a href="/login" target="_blank">我要发布</a></p><em><a href="/channel/t4286/Tender_list.html" target="_blank">更多</a></em></span> <ul class="oxfk"> <li class="oxfk"><a href="/Offer_Tender/Detail/715425.html" target="_blank" title="¼‚¨ç²‰æœºç”µæœø™®¾å¤‡åŠç›¸å…³æœåŠ¡™å¹ç›®æ‹›æ ‡å…¬å‘Š(重新)">¼‚¨ç²‰æœºç”µæœø™®¾å¤‡åŠç›¸å…³æœåŠ¡™å¹ç›®æ‹›æ ‡å…¬å‘Š(重新)</a></li> <li class="oxfk"><a href="/Offer_Tender/Detail/714991.html" target="_blank" title="大唐塔山电厂2åähœº¾l„C¾U§æ£€ä¿®å·¥½E‹é¡¹ç›®é”…炉磨煤机大修招标公告">大唐塔山电厂2åähœº¾l„C¾U§æ£€ä¿®å·¥½E‹é¡¹ç›®é”…炉磨煤机大修招标公告</a></li> </ul> </div> <div class="todaynews"> <span class="oxfk"><b>今日要闻</b><a href="/channel/t4286/news_list.html" target="_blank">更多</a></span> <div class="todaynews-box"> <!--频道行业新闻BEGIN--> <div class="tnews-title"><a href="/news/detail/42817.html" target="_blank" title="黎明重工‹Æ§ç‰ˆ¼‚¨ç²‰æœºæˆä¸ºå¸‚åœÞZ¸Šæœ€é‡è¦çš„重钙粉¼‚¨ç²‰æœ?>黎明重工‹Æ§ç‰ˆ¼‚¨ç²‰æœºæˆä¸ºå¸‚åœÞZ¸Šæœ€é‡è¦çš„重钙粉¼‚¨ç²‰æœ?/a></div> <p></p> <ul class="oxfk"> <li class="oxfk"><strong class="oxfk">[产品新闻]</strong><a href="/news/detail/42798.html" target="_blank" title="黎明重工¼‚¨ç²‰æœºæ‰“破宁夏电厂脱¼‹«çŸ³è†åº”用市场僵局">黎明重工¼‚¨ç²‰æœºæ‰“破宁夏电厂脱¼‹«çŸ³è†åº”用市场僵局</a></li> <li class="oxfk"><strong class="oxfk">[产品新闻]</strong><a href="/news/detail/42793.html" target="_blank" title="黎明重工¾_‰ç…¤ç°æ¬§ç‰ˆç£¨¾_‰æœºèŠ‚能环保国际领先">黎明重工¾_‰ç…¤ç°æ¬§ç‰ˆç£¨¾_‰æœºèŠ‚能环保国际领先</a></li> <li class="oxfk"><strong class="oxfk">[产品新闻]</strong><a href="/news/detail/42772.html" target="_blank" title="黎明重工­‘…细¼‚¨ç²‰æœºåœ¨é‡é’™åŠ å·¥å¸‚场上的应用">黎明重工­‘…细¼‚¨ç²‰æœºåœ¨é‡é’™åŠ å·¥å¸‚场上的应用</a></li> <li class="oxfk"><strong class="oxfk">[产品新闻]</strong><a href="/news/detail/42745.html" target="_blank" title="雯‚’™¼‚¨ç²‰æœºç”¨äºŽæ°´ç”늫™ç ‚石¾pȝ»ŸçŸ³ç²‰çš„补充生产中">雯‚’™¼‚¨ç²‰æœºç”¨äºŽæ°´ç”늫™ç ‚石¾pȝ»ŸçŸ³ç²‰çš„补充生产中</a></li> <li class="oxfk"><strong class="oxfk">[产品新闻]</strong><a href="/news/detail/42743.html" target="_blank" title="­‘…细¼‚¨ç²‰æœºåŠ å·¥çŸ¿æ¸£åº”用于水惔混凝åœ?>­‘…细¼‚¨ç²‰æœºåŠ å·¥çŸ¿æ¸£åº”用于水惔混凝åœ?/a></li> </ul> <!--频道行业新闻END--> <!--频道企业新闻BEGIN--> <div class="tnews-title"><a href="/company_news/detail/31613.html" target="_blank" title="千万合同助力¼„³é…¸é’™ç”Ÿäº§åŸºåœ°è£…备升¾U?>千万合同助力¼„³é…¸é’™ç”Ÿäº§åŸºåœ°è£…备升¾U?/a></div> <p>华东地区某碳酔R’™é‡è¦äº§åœ°æ‹¥æœ‰ä¸Šç™¾å®¶ç¢³é…”R’™ç”Ÿäñ”企业åQ?012òq?月,在当地政府主导开展的产业整合工作ä¸?..</p> <ul class="oxfk"> <li class="oxfk"><strong class="oxfk">[企业新闻]</strong><a href="/company_news/detail/31464.html" target="_blank" title="黎明重工全线产品通过‹Æ§ç›ŸCE认证">黎明重工全线产品通过‹Æ§ç›ŸCE认证</a></li> <li class="oxfk"><strong class="oxfk">[企业新闻]</strong><a href="/company_news/detail/31062.html" target="_blank" title="桂林恒达雯‚’™¼‚¨ç²‰æœºå®‰è£…连接与¾l´ä¿®ä¿å…»æ–ÒŽ³•">桂林恒达雯‚’™¼‚¨ç²‰æœºå®‰è£…连接与¾l´ä¿®ä¿å…»æ–ÒŽ³•</a></li> <li class="oxfk"><strong class="oxfk">[企业新闻]</strong><a href="/company_news/detail/30874.html" target="_blank" title="¿U‘利瑞克åQšæ“v外市场需求旺ç›?¼‚¨ç²‰æœø™µ°å‡ºåŽ»˜q«åœ¨çœ‰ç«">¿U‘利瑞克åQšæ“v外市场需求旺ç›?¼‚¨ç²‰æœø™µ°å‡ºåŽ»˜q«åœ¨çœ‰ç«</a></li> <li class="oxfk"><strong class="oxfk">[企业新闻]</strong><a href="/company_news/detail/30873.html" target="_blank" title="2012¿U‘利瑞克¼‚¨ç²‰æœºæ¢â€œæ–°è£…”嘪昑֐ä¼é£Žé‡?>2012¿U‘利瑞克¼‚¨ç²‰æœºæ¢â€œæ–°è£…”嘪昑֐ä¼é£Žé‡?/a></li> <li class="oxfk"><strong class="oxfk">[品牌传真]</strong><a href="/company_news/detail/30708.html" target="_blank" title="çŽîC»£¼‚¨ç²‰æœºå¸¦é¢†çŸ³¾_‰å¸‚åœø™µ°å‡ºæ–°å±€é?>çŽîC»£¼‚¨ç²‰æœºå¸¦é¢†çŸ³¾_‰å¸‚åœø™µ°å‡ºæ–°å±€é?/a></li> </ul> <!--频道企业新闻END--> </div> </div> </div> </div> <div id="chan-mtright"> <dl> <dd> <a href="//www.owbbn.com/st299" target="_blank"> <img src=" //img18.zgong.com/6/20111107/634562741666850000.jpg " width="280px"/></a> </dd> <dt> <a href="/st299/Article_43799.html" target="_blank">·¾U¢æ˜Ÿåˆ†æžåQšå¦‚何提高球¼‚¨æœºçš„äñ”量效率?</a> <a href="/st299/news_30183.html" target="_blank">·¾U¢æ˜Ÿå”®åŽæœåŠ¡æ‰Žå®ž</a> <a href="/st299/Info_19843.html" target="_blank">·雯‚’™¼‚¨äñ”量低的的主要故障原因</a> </dt> <dd> <a href="//www.owbbn.com/st19517" target="_blank"> <img src=" //img18.zgong.com/6/20111107/634562755006381250.jpg " width="280px"/></a> </dd> <dt> <a href="/st19517/Article_41345.html" target="_blank">·雯‚’™¼‚¨ç²‰æœºå·¥ä½œåŽŸç?/a> <a href="/st19517/news_27476.html" target="_blank">·郑州金鹏机械讑֤‡æœ‰é™å…¬å¸ä»‹ç»</a> </dt> <dd> <a href="//www.owbbn.com/st14469" target="_blank"> <img src=" //img18.zgong.com/6/20111107/634562738749818750.jpg " width="280px"/></a> </dd> <dt> <a href="/st14469/Article_36994.html" target="_blank">·½W¬ä¸‰æ‰¹åŸŽå¸‚ç ‚‹¹†â€œç¦çŽ°â€?/a> <a href="/st14469/Info_19844.html" target="_blank">·建冶雯‚’™¼‚¨ç²‰æœºçš„特别之处</a> </dt> <dd> <a href="//www.owbbn.com/st61140" target="_blank"> <img src=" //img16.zgong.com/6/20111102/634558618633960278.png " width="280px"/></a> </dd> <dt> <a href="/st61140/Article_44364.html" target="_blank">·çŸÏx–™ç”Ÿäñ”¾U¿è®¾å¤‡ä¸­åˆ¶ç ‚机的¾l´æŠ¤</a> <a href="/st61140/news_30695.html" target="_blank">·锤式破碎机锤头就选提高效率、降低功耗的鼎盛锤头</a> <a href="/st61140/Info_20030.html" target="_blank">·½{›åˆ†å–‚æ–™æœ?震动喂料æœ?/a> </dt> <dd> <a href="//www.owbbn.com/st3883" target="_blank"> <img src=" //img16.zgong.com/6/20111102/634558615885936746.png " width="280px"/></a> </dd> <dt> <a href="/st3883/Article_37505.html" target="_blank">·上æ“v世邦机器(制砂机、磨¾_‰æœºã€ç ´¼„Žæœº)推动地质开采的前途一片光æ˜?/a> <a href="/st3883/news_30721.html" target="_blank">·开路系¾l?引领¼‚¨æœºèŠ‚能环保新时ž®?/a> <a href="/st3883/Info_17837.html" target="_blank">·世邦9517型高压磨¾_‰æœº</a> </dt> <dd> <a href="//www.owbbn.com/st54669" target="_blank"> <img src=" //img16.zgong.com/6/20111102/634558609088539746.gif " width="280px"/></a> </dd> <dt> <a href="/st54669/Article_41347.html" target="_blank">·¼›Õd¿ƒå¼è¶…¾l†ç£¨¾_‰æœºä¸»è¦ç”¨é€”与产品½Ž€ä»?/a> <a href="/st54669/news_27478.html" target="_blank">·上æ“v轩世乘风破浪 国际市场再展辉煌 </a> </dt> </dl> </div> <br class="clear" /> </div> <div id="bestbrand"> <!--频道知名品牌BEGIN--> <ul class="oxfk"> <li class="oxfk"><a href="//www.owbbn.com/st2940" target="_blank"> <img src=' //img16.zgong.com/6/20111103/634559162086537500.jpg ' alt="¾ŸŽå“矿机" title="¾ŸŽå“矿机" /> </a><span class="oxfk"><a href="//www.owbbn.com/st2940" target="_blank">¾ŸŽå“矿机</a></span></li> <li class="oxfk"><a href="//www.owbbn.com/st57644" target="_blank"> <img src=' //img19.zgong.com/6/20111103/634559158278725000.jpg ' alt="沛_—世博" title="沛_—世博" /> </a><span class="oxfk"><a href="//www.owbbn.com/st57644" target="_blank">沛_—世博</a></span></li> <li class="oxfk"><a href="//www.owbbn.com/st847" target="_blank"> <img src=' //img7.zgong.com/6/20100506/634087407139687500.gif ' alt="¼›ç‰¹æœºæ¢°" title="¼›ç‰¹æœºæ¢°" /> </a><span class="oxfk"><a href="//www.owbbn.com/st847" target="_blank">¼›ç‰¹æœºæ¢°</a></span></li> <li class="oxfk"><a href="//www.owbbn.com/st54669" target="_blank"> <img src=' //img17.zgong.com/6/20111103/634559165799818750.jpg ' alt="上æ“v轩世" title="上æ“v轩世" /> </a><span class="oxfk"><a href="//www.owbbn.com/st54669" target="_blank">上æ“v轩世</a></span></li> <li class="oxfk"><a href="//www.owbbn.com/st11721" target="_blank"> <img src=' //img20.zgong.com/6/20111103/634559156187318750.jpg ' alt="黎明重工" title="黎明重工" /> </a><span class="oxfk"><a href="//www.owbbn.com/st11721" target="_blank">黎明重工</a></span></li> <li class="oxfk"><a href="//www.owbbn.com/st3883" target="_blank"> <img src=' //img18.zgong.com/6/20111103/634559155436381250.jpg ' alt="上æ“v世邦" title="上æ“v世邦" /> </a><span class="oxfk"><a href="//www.owbbn.com/st3883" target="_blank">上æ“v世邦</a></span></li> </ul> <!--频道知名品牌END--> </div> <div id="chan-maincen"> <div id="chan-mcleft"> <div class="title"><b>推荐产品</b><a href="/channel/t4286/Pro_list.html" target="_blank">更多</a></div> <ul class="reproduct"> <li class="oxfk"> <a href="/st3883/Product_1048160.html" target="_blank" title="矿渣¼‚¨ç²‰æœ?滑石¾_‰é›·è’™ç£¨ 高岭土加工设å¤?膨润土粉¼„Žè®¾å¤?> <img src="//img24.zgong.com/Thumb/2/20120329/634686311154075000.jpg" alt="矿渣¼‚¨ç²‰æœ?滑石¾_‰é›·è’™ç£¨ 高岭土加工设å¤?膨润土粉¼„Žè®¾å¤?/> </a> <b> <a href="/st3883/Product_1048160.html" target="_blank" title="矿渣¼‚¨ç²‰æœ?滑石¾_‰é›·è’™ç£¨ 高岭土加工设å¤?膨润土粉¼„Žè®¾å¤?> 矿渣¼‚¨ç²‰æœ?滑石¾_‰é›·è’™ç£¨ 高岭土加工设å¤?膨润土粉¼„Žè®¾å¤?/a></b> <p><a href="/st3883" target="_blank" title="上æ“v世邦机器有限公司">上æ“v世邦机器有限公司</a></p> </li> <li class="oxfk"> <a href="/st54669/Product_1011343.html" target="_blank" title="ç”늣æŒ¯åŠ¨¾l™æ–™æœ? 震动喂料æœ?> <img src="//img12.zgong.com/Thumb/2/20110725/634472040142902500.jpg" alt="ç”늣æŒ¯åŠ¨¾l™æ–™æœ? 震动喂料æœ?/> </a> <b> <a href="/st54669/Product_1011343.html" target="_blank" title="ç”늣æŒ¯åŠ¨¾l™æ–™æœ? 震动喂料æœ?> ç”늣æŒ¯åŠ¨¾l™æ–™æœ? 震动喂料æœ?/a></b> <p><a href="/st54669" target="_blank" title="上æ“v轩世机械有限公司">上æ“v轩世机械有限公司</a></p> </li> <li class="oxfk"> <a href="/st61140/Product_994792.html" target="_blank" title="预磨机,òq²æ³•è„Þq¡«çŸ³ç°çŸ³ç²‰åˆ¶å¤‡åQŒè„±¼‹«è®¾å¤?> <img src="//img19.zgong.com/Thumb/2/20110901/634504849999392500.jpg" alt="预磨机,òq²æ³•è„Þq¡«çŸ³ç°çŸ³ç²‰åˆ¶å¤‡åQŒè„±¼‹«è®¾å¤?/> </a> <b> <a href="/st61140/Product_994792.html" target="_blank" title="预磨机,òq²æ³•è„Þq¡«çŸ³ç°çŸ³ç²‰åˆ¶å¤‡åQŒè„±¼‹«è®¾å¤?> 预磨机,òq²æ³•è„Þq¡«çŸ³ç°çŸ³ç²‰åˆ¶å¤‡åQŒè„±¼‹«è®¾å¤?/a></b> <p><a href="/st61140" target="_blank" title="郑州鼎盛工程技术有限公å?>郑州鼎盛工程技术有限公å?/a></p> </li> <li class="oxfk"> <a href="/st11721/Product_576006.html" target="_blank" title="è„Þq¡«¼‚¨ç²‰æœ?> <img src="//img13.zgong.com/Thumb/2/20101201/634268249987465000.jpg" alt="è„Þq¡«¼‚¨ç²‰æœ?/> </a> <b> <a href="/st11721/Product_576006.html" target="_blank" title="è„Þq¡«¼‚¨ç²‰æœ?> è„Þq¡«¼‚¨ç²‰æœ?/a></b> <p><a href="/st11721" target="_blank" title="沛_—黎明重工¿U‘技股䆾有限公司">沛_—黎明重工¿U‘技股䆾有限公司</a></p> </li> </ul> <div class="title"><b>展会信息</b><a href="/Exhibition" target="_blank">更多</a></div> <ul class="video"> <li class="oxfk"><a href="/Exhibition/detail/2376.html" target="_blank"><img src="/images/noimg.gif" alt="2013中国(上æ“v)国际¼‹¬è´¨åˆé‡‘及刀锯工业展览会"/ ></a> <b><a href="/Exhibition/detail/2376.html" target="_blank" title="2013中国(上æ“v)国际¼‹¬è´¨åˆé‡‘及刀锯工业展览会">2013中国(上æ“v)国际¼‹¬è´¨åˆé‡‘及刀锯工业展览会</a></b></li> <li class="oxfk"><a href="/Exhibition/detail/2375.html" target="_blank"><img src="/images/noimg.gif" alt="中国新疆(哈密)国际煤炭暨新能源产业博览ä¼?/ ></a> <b><a href="/Exhibition/detail/2375.html" target="_blank" title="中国新疆(哈密)国际煤炭暨新能源产业博览ä¼?>中国新疆(哈密)国际煤炭暨新能源产业博览ä¼?/a></b></li> <li class="oxfk"><a href="/Exhibition/detail/2374.html" target="_blank"><img src="/images/noimg.gif" alt="2013中国(上æ“v)国际¾_‰æœ«å†‰™‡‘工业展览会暨会议"/ ></a> <b><a href="/Exhibition/detail/2374.html" target="_blank" title="2013中国(上æ“v)国际¾_‰æœ«å†‰™‡‘工业展览会暨会议">2013中国(上æ“v)国际¾_‰æœ«å†‰™‡‘工业展览会暨会议</a></b></li> <li class="oxfk"><a href="/Exhibition/detail/2373.html" target="_blank"><img src="/images/noimg.gif" alt="½W¬ä¸‰å±Šä¸­å›?#183;重庆煤矿安全生äñ”技术装备展览会"/ ></a> <b><a href="/Exhibition/detail/2373.html" target="_blank" title="½W¬ä¸‰å±Šä¸­å›?#183;重庆煤矿安全生äñ”技术装备展览会">½W¬ä¸‰å±Šä¸­å›?#183;重庆煤矿安全生äñ”技术装备展览会</a></b></li> </ul> <div class="title"><b>业界人物</b><a href="/news_people/T29/list.html" target="_blank">更多</a></div> <ul class="people"> <li class="oxfk"> <a href="/news_people/Detail/84.html" target="_blank"> <img src=' //img17.zgong.com/3/20111116/634570390224419822.jpg ' alt="鼎盛董事长卢‹zªæ‡Lä¸ÀLŒ½W¬äºŒå±Šæœºåˆ¶ç ‚生äñ”与应用技术论å?/> </a> <b><a href="/news_people/Detail/84.html" target="_blank" title="鼎盛董事长卢‹zªæ‡Lä¸ÀLŒ½W¬äºŒå±Šæœºåˆ¶ç ‚生äñ”与应用技术论å?>鼎盛董事长卢‹zªæ‡Lä¸ÀLŒ½W¬äºŒå±Šæœºåˆ¶ç ‚生äñ”与应用技术论å?/a></b> <em>——鼎盛董事长卢洪波主持第二届机制砂生产与应用技术论å?nbsp;</em> <p> <a href="/news_people/Detail/84.html" target="_blank">[详细]</a></p> </li> <li class="oxfk"> <a href="/news_people/Detail/83.html" target="_blank"> <img src=' //img14.zgong.com/3/20110510/634406196977515000.jpg ' alt="采访上æ“v轩世机械常务æ€È›‘"/> </a> <b><a href="/news_people/Detail/83.html" target="_blank" title="采访上æ“v轩世机械常务æ€È›‘">采访上æ“v轩世机械常务æ€È›‘</a></b> <em>——上‹¹¯‚½©ä¸–机械有限责ä»Õd…¬å?nbsp;</em> <p> <a href="/news_people/Detail/83.html" target="_blank">[详细]</a></p> </li> </ul> <div class="title"><b>技术应ç”?/b><a href="/channel/t4286/tech.html" target="_blank">更多</a></div> <div class="tech-box"> <div class="techlist"><span class="oxfk"><a href="/Tech_news/Detail/44830.html" target="_blank" title="MTW‹Æ§ç‰ˆ¼‚¨ç²‰æœÞZ¸Žé›¯‚’™¼‚¨ç²‰æœºçš„比较">MTW‹Æ§ç‰ˆ¼‚¨ç²‰æœÞZ¸Žé›¯‚’™¼‚¨ç²‰æœºçš„比较</a></span> <p></p> <ul class="oxfk"> <li class="oxfk"><b>[选矿工艺]</b><a href="/Tech_news/Detail/44619.html" target="_blank" title="陶瓷球磨机生产中除铁的方法都有哪äº?>陶瓷球磨机生产中除铁的方法都有哪äº?/a></li> <li class="oxfk"><b>[重点推荐]</b><a href="/Tech_news/Detail/44538.html" target="_blank" title="重钙¾_‰è¶…¾l†ç ”¼‚¨åŠ å·¥æ–¹æ³•åŠ‹¹ç¨‹">重钙¾_‰è¶…¾l†ç ”¼‚¨åŠ å·¥æ–¹æ³•åŠ‹¹ç¨‹</a></li> <li class="oxfk"><b>[重点推荐]</b><a href="/Tech_news/Detail/44468.html" target="_blank" title="黎明重工萤石¼‚¨ç²‰æœ?萤石¼‚¨ç²‰ç”Ÿäñ”¾U?>黎明重工萤石¼‚¨ç²‰æœ?萤石¼‚¨ç²‰ç”Ÿäñ”¾U?/a></li> <li class="oxfk"><b>[操作¾l´ä¿®]</b><a href="/Tech_news/Detail/44359.html" target="_blank" title="桂林恒达雯‚’™¼‚¨ç²‰æœºé£Žæœºéœ‡åŠ¨çš„产生原因和解军_Šžæ³?>桂林恒达雯‚’™¼‚¨ç²‰æœºé£Žæœºéœ‡åŠ¨çš„产生原因和解军_Šžæ³?/a></li> <li class="oxfk"><b>[技术动态]</b><a href="/Tech_news/Detail/44333.html" target="_blank" title="大型水惔立磨加快水惔行业成功转型步伐">大型水惔立磨加快水惔行业成功转型步伐</a></li> </ul> </div> <div class="techlist techlista"><span class="oxfk"><a href="/Technology/Detail/19963.html" target="_blank" title="‹Æ§ç‰ˆ¼‚¨ç²‰æœºåœ¨çŽ¯ä¿è„Þq¡«çŸ³ç°çŸ›_ˆ¶¾_‰ä¸­çš„技术应ç”?>‹Æ§ç‰ˆ¼‚¨ç²‰æœºåœ¨çŽ¯ä¿è„Þq¡«çŸ³ç°çŸ›_ˆ¶¾_‰ä¸­çš„技术应ç”?/a></span> <p></p> <ul class="oxfk"> <li class="oxfk"><b>[¾l´ä¿®æ‰‹å†Œ]</b><a href="/Technology/Detail/19843.html" target="_blank" title="雯‚’™¼‚¨äñ”量低的的主要故障原因">雯‚’™¼‚¨äñ”量低的的主要故障原因</a></li> <li class="oxfk"><b>[资料下蝲]</b><a href="/Technology/Detail/19794.html" target="_blank" title="建筑垃圾处理工艺">建筑垃圾处理工艺</a></li> <li class="oxfk"><b>[资料下蝲]</b><a href="/Technology/Detail/19793.html" target="_blank" title="大型¾_‰ç£¨æœø™®©¾_‰ç…¤ç°å®žçŽ°åºŸæ–™å†åˆ©ç”¨">大型¾_‰ç£¨æœø™®©¾_‰ç…¤ç°å®žçŽ°åºŸæ–™å†åˆ©ç”¨</a></li> <li class="oxfk"><b>[资料下蝲]</b><a href="/Technology/Detail/19792.html" target="_blank" title="水惔立磨加工工艺">水惔立磨加工工艺</a></li> <li class="oxfk"><b>[荣誉证书]</b><a href="/Technology/Detail/19595.html" target="_blank" title="质量体系英文认证">质量体系英文认证</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div id="chan-mcright"> <div class="chanmrtitle"> <INPUT id=pro_a type=hidden value=1 name=pro_a> <div onmouseover=productdiva(1)><a href="/Channel/t4286/Pro_newlist.html" target="_blank" class="ahot" id=spana_1>新品上市</a></div> <div onmouseover=productdiva(2)><a href="/Channel/t4286/Pro_cxlist.html" target="_blank" id=spana_2>促销产品</a></div> </div> <ul class="productbox" id=pro_a_1 style="DISPLAY: block"> <li class="oxfk"> <a href="/Product/Newproduct/53949.html" target="_blank"> <img src=' //img12.zgong.com/Thumb/2/20101204/634270540464340000.png ' alt="矿渣¼‚¨ç²‰æœ?重晶矛_Š å·¥è®¾å¤?铝矾土粉¼„Žè®¾å¤?白云石粉¼„ŽåŠ å·?/></a> <span class="oxfk"><a href="/Product/Newproduct/53949.html" target="_blank" title="矿渣¼‚¨ç²‰æœ?重晶矛_Š å·¥è®¾å¤?铝矾土粉¼„Žè®¾å¤?白云石粉¼„ŽåŠ å·?>矿渣¼‚¨ç²‰æœ?重晶矛_Š å·¥è®¾å¤?铝矾土粉¼„Žè®¾å¤?白云石粉¼„ŽåŠ å·?/a></span> <span class="oxfk">上æ“v世邦机器有限公司</span> <b><a href="/Product/newproduct/53949.html#order" target="_blank" >留言</a> <a href="/Product/newproduct/53949.html" target="_blank" >创新ç‚?/a></b> </li> <li class="oxfk"> <a href="/Product/Newproduct/1048160.html" target="_blank"> <img src=' //img24.zgong.com/Thumb/2/20120329/634686311154075000.jpg ' alt="矿渣¼‚¨ç²‰æœ?滑石¾_‰é›·è’™ç£¨ 高岭土加工设å¤?膨润土粉¼„Žè®¾å¤?/></a> <span class="oxfk"><a href="/Product/Newproduct/1048160.html" target="_blank" title="矿渣¼‚¨ç²‰æœ?滑石¾_‰é›·è’™ç£¨ 高岭土加工设å¤?膨润土粉¼„Žè®¾å¤?>矿渣¼‚¨ç²‰æœ?滑石¾_‰é›·è’™ç£¨ 高岭土加工设å¤?膨润土粉¼„Žè®¾å¤?/a></span> <span class="oxfk">上æ“v世邦机器有限公司</span> <b><a href="/Product/newproduct/1048160.html#order" target="_blank" >留言</a> <a href="/Product/newproduct/1048160.html" target="_blank" >创新ç‚?/a></b> </li> <li class="oxfk"> <a href="/Product/Newproduct/1048165.html" target="_blank"> <img src=' //img24.zgong.com/Thumb/2/20120329/634686314239700000.JPG ' alt="矿渣立式¼‚¨ç²‰æœ?钢渣立式¼‚¨æœº 水惔厂用立式¼‚?钢厂用立¼‚?/></a> <span class="oxfk"><a href="/Product/Newproduct/1048165.html" target="_blank" title="矿渣立式¼‚¨ç²‰æœ?钢渣立式¼‚¨æœº 水惔厂用立式¼‚?钢厂用立¼‚?>矿渣立式¼‚¨ç²‰æœ?钢渣立式¼‚¨æœº 水惔厂用立式¼‚?钢厂用立¼‚?/a></span> <span class="oxfk">上æ“v世邦机器有限公司</span> <b><a href="/Product/newproduct/1048165.html#order" target="_blank" >留言</a> <a href="/Product/newproduct/1048165.html" target="_blank" >创新ç‚?/a></b> </li> <li class="oxfk"> <a href="/Product/Newproduct/770229.html" target="_blank"> <img src=' //img1.zgong.com/Thumb/2/20090416/633754962149807500.jpg ' alt="高岭土雷蒙磨"/></a> <span class="oxfk"><a href="/Product/Newproduct/770229.html" target="_blank" title="高岭土雷蒙磨">高岭土雷蒙磨</a></span> <span class="oxfk">郑州铭鑫机器刉™€ æœ‰é™å…¬å?/span> <b><a href="/Product/newproduct/770229.html#order" target="_blank" >留言</a> <a href="/Product/newproduct/770229.html" target="_blank" >创新ç‚?/a></b> </li> </ul> <ul class="productbox" id=pro_a_2 style="DISPLAY: none"> <li class="oxfk"> <a href="/Product/Promotion/987575.html" target="_blank"> <img src=' //img15.zgong.com/Thumb/2/20110802/634478935860535000.jpg ' alt="鼎盛锤磨æœ?锤磨机厂å®?锤磨æœÞZ­hæ ?破碎æœÞZ»£æ›¿ç£¨¾_?/></a> <span class="oxfk"><a href="/Product/Promotion/987575.html" target="_blank" title="鼎盛锤磨æœ?锤磨机厂å®?锤磨æœÞZ­hæ ?破碎æœÞZ»£æ›¿ç£¨¾_?>鼎盛锤磨æœ?锤磨机厂å®?锤磨æœÞZ­hæ ?破碎æœÞZ»£æ›¿ç£¨¾_?/a></span> <span class="oxfk">郑州鼎盛工程有限公司</span> <b>抢购ä»øP¼š<strong class="oxfk">1</strong> å…?/b> </li> <li class="oxfk"> <a href="/Product/Promotion/994790.html" target="_blank"> <img src=' //img19.zgong.com/Thumb/2/20110901/634504847860955000.jpg ' alt="电解矌™„±¼‹«ï¼Œòq²æ³•è„Þq¡«çŸ³ç°çŸ³ç²‰åˆ¶å¤‡"/></a> <span class="oxfk"><a href="/Product/Promotion/994790.html" target="_blank" title="电解矌™„±¼‹«ï¼Œòq²æ³•è„Þq¡«çŸ³ç°çŸ³ç²‰åˆ¶å¤‡">电解矌™„±¼‹«ï¼Œòq²æ³•è„Þq¡«çŸ³ç°çŸ³ç²‰åˆ¶å¤‡</a></span> <span class="oxfk">郑州鼎盛工程有限公司</span> <b>抢购ä»øP¼š<strong class="oxfk">1</strong> å…?/b> </li> <li class="oxfk"> <a href="/Product/Promotion/994792.html" target="_blank"> <img src=' //img19.zgong.com/Thumb/2/20110901/634504849999392500.jpg ' alt="预磨机,òq²æ³•è„Þq¡«çŸ³ç°çŸ³ç²‰åˆ¶å¤‡åQŒè„±¼‹«è®¾å¤?/></a> <span class="oxfk"><a href="/Product/Promotion/994792.html" target="_blank" title="预磨机,òq²æ³•è„Þq¡«çŸ³ç°çŸ³ç²‰åˆ¶å¤‡åQŒè„±¼‹«è®¾å¤?>预磨机,òq²æ³•è„Þq¡«çŸ³ç°çŸ³ç²‰åˆ¶å¤‡åQŒè„±¼‹«è®¾å¤?/a></span> <span class="oxfk">郑州鼎盛工程有限公司</span> <b>抢购ä»øP¼š<strong class="oxfk">1</strong> å…?/b> </li> <li class="oxfk"> <a href="/Product/Promotion/855613.html" target="_blank"> <img src=' //img13.zgong.com/Thumb/2/20110220/634337969650257500.jpg ' alt="雯‚’™¼‚¨ç²‰æœ?/></a> <span class="oxfk"><a href="/Product/Promotion/855613.html" target="_blank" title="雯‚’™¼‚¨ç²‰æœ?>雯‚’™¼‚¨ç²‰æœ?/a></span> <span class="oxfk">郑州金鹏机械讑֤‡æœ‰é™å…¬å¸</span> <b>抢购ä»øP¼š<strong class="oxfk">60000</strong> å…?/b> </li> </ul> <div class="chanmrtitle"><a class="bhot">热门产品分类</a></div> <div class="hotproduct"> <b><a href="#" target="_blank">¼‚¨çŸ¿è®‘Ö¤‡</a></b> <p><a href="//www.owbbn.com/Product/T4292/list.html" target="_blank">球磨æœ?/a>|<a href="//www.owbbn.com/Product/T4287/list.html" target="_blank">é›ïL£¨æœ?/a>|<a href="//www.owbbn.com/Product/T4285/list.html" target="_blank">煤磨æœ?/a>|<a href="//www.owbbn.com/Product/T4286/list.html" target="_blank">¼‚¨ç²‰æœ?/a>|<a href="//www.owbbn.com/Product/T4134/list.html" target="_blank">高压¼‚?/a>|</p> <p><a href="//www.owbbn.com/Product/T4285/list.html" target="_blank">煤磨æœ?/a>|<a href="//www.owbbn.com/Product/T4288/list.html" target="_blank">‹‚’磨æœ?/a>|<a href="//www.owbbn.com/Product/T4131/list.html" target="_blank">角磨æœ?/a>|<a href="//www.owbbn.com/Product/T4130/list.html" target="_blank">直磨æœ?/a>|<a href="//www.owbbn.com/Product/T4129/list.html" target="_blank">砂磨æœ?/a>|</p> <p><a href="//www.owbbn.com/Product/T4289/list.html" target="_blank">½Ž¡ç£¨æœ?/a>|<a href="//www.owbbn.com/Product/T4133/list.html" target="_blank">悬辊¼‚?/a>|<a href="//www.owbbn.com/Product/T4290/list.html" target="_blank">辊磨æœ?/a>|<a href="//www.owbbn.com/Product/T4291/list.html" target="_blank">砄¡£¨æœ?/a>|<a href="//www.owbbn.com/Product/T4132/list.html" target="_blank">è„Þq¡«¼‚?/a>|</p> <p><a href="//www.owbbn.com/Product/T4284/list.html" target="_blank">振动¼‚¨æœº</a>|</P> <b><a href="#" target="_blank">破碎讑֤‡</a></b> <p><a href="//www.owbbn.com/Product/T4161/list.html" target="_blank">鄂式ç ?/a>|<a href="//www.owbbn.com/Product/T4162/list.html" target="_blank">圆锥ç ?/a>|<a href="//www.owbbn.com/Product/T4164/list.html" target="_blank">锤式ç ?/a>|<a href="//www.owbbn.com/Product/T4171/list.html" target="_blank">反击ç ?/a>|<a href="//www.owbbn.com/Product/T4136/list.html" target="_blank">çŸÏx–™ç ?/a>|</p> <p><a href="//www.owbbn.com/Product/T4163/list.html" target="_blank">冲击ç ?/a>|<a href="//www.owbbn.com/Product/T4138/list.html" target="_blank">双棍ç ?/a>|<a href="//www.owbbn.com/Product/T4167/list.html" target="_blank">环式ç ?/a>|<a href="//www.owbbn.com/Product/T4168/list.html" target="_blank">½W¼å¼ç ?/a>|<a href="//www.owbbn.com/Product/T4135/list.html" target="_blank">新型ç ?/a>|</p> <p><a href="//www.owbbn.com/Product/T4149/list.html" target="_blank">复合ç ?/a>|<a href="//www.owbbn.com/Product/T4169/list.html" target="_blank">联合ç ?/a>|<a href="//www.owbbn.com/Product/T4170/list.html" target="_blank">选择ç ?/a>|<a href="//www.owbbn.com/Product/T4160/list.html" target="_blank">¾_‰ç¢Žæœ?/a>|<a href="//www.owbbn.com/Product/T3978/list.html" target="_blank">配äšg</a>|</p> </div> <div class="chanmrtitle-a"><span class="tui">采购商名å½?/span></div> <ul class="offerbox" id="SocllDiv"> <li class="oxfk">中联</li> <li class="oxfk">æ–îC¹¡ç‘žè¯š¿U‘技</li> <li class="oxfk">深圳徯‚‡»æœºç”µæœ‰é™å…¬å¸</li> <li class="oxfk">沛_—水利建筑有限公司</li> <li class="oxfk">æ–îC¹¡ç‘žè¯š¿U‘技</li> <li class="oxfk">青岛公交</li> <li class="oxfk">武汉怡兴化工有限公司</li> <li class="oxfk">哈雅西商贸有限责ä»Õd…¬å?/li> <li class="oxfk">金穗煤矿</li> <li class="oxfk">大兴煤矿</li> <li class="oxfk">新疆阿克苏天使医疗器械有限公å?/li> <li class="oxfk">惠州建億¾J”造有限公å?/li> <li class="oxfk">重庆长川仪器仪表有限公司</li> <li class="oxfk">æ—?/li> <li class="oxfk">四川化工控股集团公司</li> <li class="oxfk">黑龙江省哈北光机械制造有限公å?/li> <li class="oxfk">å±Þp¥¿</li> <li class="oxfk">江苏盐城亿谦</li> <li class="oxfk">利群水洗åº?/li> <li class="oxfk">利群水洗åº?/li> <li class="oxfk">张家口市宣化阜丰物资有限公司</li> <li class="oxfk">乌鲁木齐华成佳业˜q›å‡ºå£æœ‰é™å…¬å?/li> <li class="oxfk">geren</li> <li class="oxfk">å±Þp¥¿å¤ªåŽŸ</li> <li class="oxfk">张家口市宣化阜丰物资有限公司</li> <li class="oxfk">奥麒化工</li> <li class="oxfk">湖南气Rœç‰¹ç§é˜²æŠ¤ç”¨å“æœ‰é™å…¬å¸</li> <li class="oxfk">唐山å¸?/li> <li class="oxfk">˜qåŸŽå¸‚特‹‚€æ‰€</li> <li class="oxfk">无棣è…Õd­¾_‰åŽ‚</li> <li class="oxfk">hami</li> <li class="oxfk">沛_—省濮阛_Ž¿é²æ²³é•‡é²æ²Ïx‘</li> <li class="oxfk">上æ“v中宁</li> <li class="oxfk">新疆 和田</li> <li class="oxfk">沛_—省地矿局½W¬åä¸€åœ°è´¨é˜?/li> <li class="oxfk">上æ“v汉墨自动化系¾lŸæœ‰é™å…¬å?/li> <li class="oxfk">陕西 商洛</li> <li class="oxfk">郑锅安袋公司</li> </ul> <div class="chanmrtitle"> <input id="pro_b" value="1" name="pro_b" type="hidden"> <div onmouseover="productdivb(1)"><a href="/channel/t4286/Company_list.html" target="_blank" class="ahot" id="spanb_1">推荐供应å•?/a></div> <div onmouseover="productdivb(2)"><a class="sds" href="/channel/t4286/Company_list.html" target="_blank" id="spanb_2">最新加ç›?/a></div> </div> <ul class="company" id="pro_b_1" style="display: block;"> <li class="oxfk"> <a href="/st3883" target="_blank" title="上æ“v世邦机器有限公司"> 上æ“v世邦机器有限公司</a></li> <li class="oxfk"> <a href="/st61140" target="_blank" title="郑州鼎盛工程技术有限公å?> 郑州鼎盛工程技术有限公å?/a></li> <li class="oxfk"> <a href="/st57644" target="_blank" title="沛_—世博机械工程有限公司"> 沛_—世博机械工程有限公司</a></li> </ul> <ul class="company" id="pro_b_2" style="display: none;"> <li class="oxfk"> <a href="/Company/Detail/65815.html" target="_blank" title="沛_—恒安重型机械有限公司"> 沛_—恒安重型机械有限公司</a></li> <li class="oxfk"> <a href="/Company/Detail/65597.html" target="_blank" title="郑州天瑞矿山机械有限公司"> 郑州天瑞矿山机械有限公司</a></li> <li class="oxfk"> <a href="/Company/Detail/64987.html" target="_blank" title="沛_—焦作威石机械有限公司"> 沛_—焦作威石机械有限公司</a></li> <li class="oxfk"> <a href="/Company/Detail/64431.html" target="_blank" title="沛_—豫弘重型机械有限公司"> 沛_—豫弘重型机械有限公司</a></li> <li class="oxfk"> <a href="/Company/Detail/63348.html" target="_blank" title="桂林恒达矿山机械有限公司"> 桂林恒达矿山机械有限公司</a></li> <li class="oxfk"> <a href="/Company/Detail/62351.html" target="_blank" title="上æ“v¿U‘利瑞克机器有限公司"> 上æ“v¿U‘利瑞克机器有限公司</a></li> <li class="oxfk"> <a href="/Company/Detail/61796.html" target="_blank" title="佛山市科¾˜”硬面技术有限公å?> 佛山市科¾˜”硬面技术有限公å?/a></li> <li class="oxfk"> <a href="/st61140" target="_blank" title="郑州鼎盛工程技术有限公å?> 郑州鼎盛工程技术有限公å?/a></li> <li class="oxfk"> <a href="/Company/Detail/60284.html" target="_blank" title="沛_—省探矉K‡å·¥ç§‘技有限公司"> 沛_—省探矉K‡å·¥ç§‘技有限公司</a></li> <li class="oxfk"> <a href="/Company/Detail/59922.html" target="_blank" title="青岛胶六Š™¡ç‰¹èƒ¶å¸¦æœ‰é™å…¬å¸"> 青岛胶六Š™¡ç‰¹èƒ¶å¸¦æœ‰é™å…¬å¸</a></li> </ul> </div> <br class="clear" /> </div> <div id="chan-link"> <div class="chan-linktop"><INPUT id=link type=hidden value=3 name=link> <span class="oxfk"> <div onmouseover=linkdiv(1)><a href="/link" target="_blank" class="linkhot" id="spanc_1">友情链接</a></div> <div onmouseover=linkdiv(2)><a id="spanc_2">合作伙伴</a></div> </span><b><a href="/link/" target="_blank">更多友情链接</a>|<a href="/link/Add.html" target="_blank">甌™¯·å‹æƒ…链接</a></b></div> <p id="link_1" style="display: block;"> </p> <p id="link_2" style="display: none;"> </p> </div> </div> <div id="nfoot"> <p>重工机械¾|?- 矿冶讑֤‡è¡Œä¸šä¸“业¾|‘络宣传媒体</p> <span class="oxfk"><a href="/aboutus/about_us1.html" target="_blank">关于我们</a>|<a href="/aboutus/about_dh.html" target="_blank">¾|‘ç«™å¯ÆDˆª</a>|<a href="/service/service1.html" target="_blank">本站服务</a>|<a href="/service/service_hy11.html" target="_blank">榜上有名会员</a>|<a href="/service/service_hy41.html" target="_blank">臛_°Šä¼šå‘˜</a>|<a href="/service/service_swt1.html" target="_blank">商站通服åŠ?/a>|<a target="_blank">旗下¾|‘ç«™</a>|<a href="/link/" target="_blank">友情链接</a>|<a href="/aboutus/about_job.html" target="_blank">诚聘英才</a></span> <p><strong class="oxfk">Copyright 2011 www.owbbn.com All Rights Reserved</strong>法律™åùN—®åQšæµ™æ±ŸÂäh³½å¤§å¾‹å¸ˆäº‹åŠ¡æ‰€ 贄¡†™æ˜Žå¾‹å¸?    ICP备案åøP¼š‹¹?strong>B2-20050358</strong></p> <p>采购热线åQ?strong>0571-8775 9925</strong>对外合作åQ?strong>0571-8775 9925</strong>òq¿å‘Šå’¨è¯¢åQ?strong>0571-8775 9925</strong>¾|‘站客服åQ?strong><b><a href="//www.owbbn.com/" title="ÉÂÎ÷¿ìÀÖÊ®·ÖµçÊÓ×ßÊÆͼ">ÉÂÎ÷¿ìÀÖÊ®·ÖµçÊÓ×ßÊÆͼ</a></b><b><A href="tencent://message/?uin= 738980436&Site=重工机械¾|?Menu=yes" target=blank><img src="/images/Public/qq.jpg"alt="方小å§? /></A></b></strong></p> <br class="clear" /> </div> <div style="display:none"> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>